Masz pytania? Zadzwoń! +48 696 028 358

Badania geotechniczne

  • określenie przydatności materiałów do robót ziemnych oraz dla celów projektowania dróg (nasypy, warstwy odsączające, warstwy odcinające), zasypki przy robotach kanalizacyjnych.
  • kontrola zagęszczenia i jakości gruntu metodą Proctora.
  • kontrola zagęszczenia zasypki po przekopach instalacyjnych, pod fundamenty i posadzkę, za pomocą lekkiej sondy z napędem pneumatycznym, ręcznej sondy lekkiej SL – 10, sondy krzyżakowej ITB – ZW lub lekkiej płyty dynamicznej.
  • badanie nośności aparatem VSS, lekką płytą dynamiczną.
  • badanie ugięć sprężystych belką Benkelmana.
  • badanie równości nawierzchni w sposób ciągły planografem.
  • projektowanie receptur na podbudowy z chudego betonu (6 – 9 MPa) oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (1,5 – 5,0 MPa). Kontrola wytrzymałości próbek ze stabilizacji na ściskanie w prasie z wydrukiem.
  • projektowanie mieszanek betonowych różnych klas (7,5 – 50 MPa) oraz badanie wytrzymałości kostek na ściskanie.
  • projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych wszystkich standardów. Badania w trakcie produkcji oraz próbek wyciętych z nawierzchni.

LABPROJEKT
Patryk Ciesielczak
Paproć 46,
64-300 Nowy Tomyśl
NIP: 788-192-38-42

tel. +48 696 028 358
e-mail labprojekt@onet.eu
www.labprojekt.net